Loading...

* Các bước tạo USB boot:

1. USB được format Fat 32.
2. Chạy BootIce, chọn USB.

[​IMG]

3. Chọn Process MBR, chọn UltraIso USB-HDD+, click Install/Config, chọn tiếp UltraIso USB-HDD+, OK. Close.

[​IMG]

4. Chọn Process PBR, chọn BootMGR boot Record, click Install/Config, OK, OK, Close, Exit.

[​IMG]

5. Giải nén files, folders của file Iso cài đặt, tích hợp… vào thư mục gốc của USB.

* USB chỉ tạo một lần. Khi cần tích hợp file ISO khác, các bạn chỉ cần delete tất cả files, folders trong USB rồi giải nén file ISO mới vào. Hoặc các bạn có thể gom tất cả files, folders vào một thư mục riêng xong giải nén file ISO mới vào… Bằng cách này các bạn có nhiều bộ cài đặt trên USB.
* Đối với các máy Dual boot Bios, chuẩn UEFI luôn ưu tiên. Muốn cho máy boot Legacy, các bạn chỉ cần đổi tên thư mục EFI trong USB boot thành tên khác (như xEFI, 1EFI).

* BOOTICE_1.05.rar (310 KB)
https://mega.co.nz/#!bclFyJgb!EIrf4Gqimi_ygE4oWiVz3DlDxcwe5uTUrg34f3YSvbI

* w8pe64 1-4-14 của bạn anhdv (329.1 MB):
https://mega.co.nz/#!zAdFWRTY!TVeWfflyM3KmmQVCl5QP-SDB6i5iwVypmKT4mjQdXik

* Video hướng dẫn:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here