Tải theme Newspaper V8.7.5 WordPress theme – làm trang tin tức – công nghệ – giải trí pro
Theme Newspaper là một chủ đề WordPress cho phép bạn viết các bài báo và viết blog một cách dễ dàng. cung cấp hỗ trợ tuyệt vời và giúp đỡ thân thiện!
Theme Newspaper là một theme tuyệt vời cho một trang tin tức, báo, tạp chí. Nó cũng hỗ trợ các video từ YouTube và có một hệ thống đánh giá tốt.Theme Newspaper là chủ đề được tích hợp với Diễn đàn bbPress, BuddyPress, Buddy Press và WooCommerce. Nó sử dụng các phương pháp SEO tốt nhất, Theme nhẹ – load nhanh, đơn giản và dễ sử dụng. Ngoài ra, theme hỗ trợ quảng cáo Google Đáp ứng và AdSense.
Đây là chủ đề báo chí nhanh nhất có sẵn. Chúng tôi đã dành một khoảng thời gian đáng kể để điều chỉnh mọi khía cạnh của chủ đề để thực hiện tốt nhất.
Tất cả các truy vấn được kiểm tra bằng tay để được tối ưu, tất cả các hình ảnh và tài nguyên được nén cẩn thận để làm cho các trang web tải blazing nhanh và tất cả các kịch bản được profiled và sửa đổi để chạy với tốc độ cao nhất.
Loading...

Theme Newspaper 8.7.5 này fix những lỗi sau:

new: we added support for the private policy WordPress page on the login/register modal window.
new: setting to disable google fonts in theme panel – fonts – google fonts settings. You can load local font files and use them instead of external fonts.
misc: the tagDiv Multi-Purpose plugin is included in the tagDiv Composer plugin. There is no need to install the Multi-Purpose plugin now, as all the functionality was moved in tagDiv Composer.
misc: the plugin update system was completely rewritten from scratch. It tries to update the plugin using multiple ways and if it fails, it will show an admin notice with information about what plugin failed and why.
misc: all plugins now have a built date on them besides the version.
misc: the theme is GDPR compliant now.
new: shortcuts to use in the footer text – date, sitelink, privacy_policy and more. The list of shortcuts is available in the theme panel next to the setting.

Link tải Theme newspaper 8.7.5 cập nhật 23/5/2018

Link tải: GoogleDriver | ZippyShare | MediaFile

Link tải Theme newspaper 8.7.4 

Link tải: Bản Gốc: GoogleDriver | ZippyShare | MediaFile

Theme newspaper 8.7.3

Link tải: Bản Gốc: GoogleDriver | ZippyShare

Link tải: Bản Null: GoogleDriver | ZippyShare

Link tải Theme newspaper 8.7

Link tải: Bản Gốc GoogleDriver | ZippyShare

Link tải: Bản Null GoogleDriver | ZippyShare

Link tải Theme newspaper 8.6

Link tải Theme newspaper 8.5.1

Link tải Theme newspaper 8.5

Link tải Theme newspaper 8.2

Link tải Theme newspaper 8.1

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here