Theme Newspaper v8.7.3 – theme làm trang tin tức wordpress hot nhất 2018
Theme Newspaper là một chủ đề WordPress cho phép bạn viết các bài báo và viết blog một cách dễ dàng. cung cấp hỗ trợ tuyệt vời và giúp đỡ thân thiện!
Theme Newspaper là một theme tuyệt vời cho một trang tin tức, báo, tạp chí. Nó cũng hỗ trợ các video từ YouTube và có một hệ thống đánh giá tốt.Theme Newspaper là chủ đề được tích hợp với Diễn đàn bbPress, BuddyPress, Buddy Press và WooCommerce. Nó sử dụng các phương pháp SEO tốt nhất, Theme nhẹ – load nhanh, đơn giản và dễ sử dụng. Ngoài ra, theme hỗ trợ quảng cáo Google Đáp ứng và AdSense.
Đây là chủ đề báo chí nhanh nhất có sẵn. Chúng tôi đã dành một khoảng thời gian đáng kể để điều chỉnh mọi khía cạnh của chủ đề để thực hiện tốt nhất.
Tất cả các truy vấn được kiểm tra bằng tay để được tối ưu, tất cả các hình ảnh và tài nguyên được nén cẩn thận để làm cho các trang web tải blazing nhanh và tất cả các kịch bản được profiled và sửa đổi để chạy với tốc độ cao nhất.
Loading...

 

Link tải: Bản Gốc: GoogleDriver | ZippyShare

Link tải: Bản Null: GoogleDriver | ZippyShare

Các phiên bản thấp hơn:

Link tải Theme newspaper 8.7

Link tải: Bản Gốc GoogleDriver | ZippyShare

Link tải: Bản Null GoogleDriver | ZippyShare

Link tải Theme newspaper 8.6

Link tải Theme newspaper 8.5.1

Link tải Theme newspaper 8.5

Link tải Theme newspaper 8.2

Link tải Theme newspaper 8.1

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here