Loading...

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cấp Mầm Non 44 Module

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cấp Mầm Non là tài liệu quan trọng dành cho các giáo viên mầm non nhằm vận dụng các khái niệm phát triển thể chất vào việc chăm sóc trẻ mầm non, chú ý đến nguyên tắc vừa sức, nguyên tắc từ đơn giản đến phức tạp giúp các em phát triển về mọi mặt. Mời các bạn cùng tải bộ tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cấp Mầm Non về sử dụng.

MỤC LỤC MODULE
(CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN)

Stt Nội dung Click tải về
Module MN 1 Đặc điểm phát triển thể chất – Những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về phát triển thể chất Tải về
Module MN 2 Đặc điểm phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội – Mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm, kỹ năng xã hội Tải về
Module MN 3 Đặc điểm phát triển ngôn ngữ , Những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ Tải về
Module MN 4 Đặc điểm phát triển nhận thức , những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức Tải về
Module MN 5 Đặc điểm phát triển thẩm mĩ , những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mĩ Tải về
Module MN 6 Chăm sóc trẻ mầm non Tải về
Module MN 7 Môi trường giáo dục cho trẻ mầm non Tải về
Module MN 8 Xây dựng môi trường giáo dục  cho trẻ 3-36 tháng tuổi Tải về
Module MN 9 Xây dựng môi trường giáo dục  cho trẻ 3-6 tuổi Tải về
Module MN 10 Tư vấn về chăm sóc giáo dục mầm non Tải về
Module MN 11 Tư vấn cho các bậc cha mẹ về chăm sóc giáo dục trẻ từ 3- 36 tháng tuổi Tải về
Module MN 12 Tư vấn cho các bậc cha mẹ về chăm sóc giáo dục trẻ từ 3- 6 tuổi Tải về
Module MN 13 Phương pháp tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội Tải về
Module MN 14 Phương pháp tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội Tải về
Module MN 15 Đặc điểm của trẻ có nhu cầu đặc biệt Tải về
Module MN 16 Chăm sóc giáo dục và đáp ứng trẻ có nhu cầu đặc biệt Tải về
Module MN 17 Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3- 36 tháng tuổi Tải về
Module MN 18 Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3- 6 tuổi Tải về
Module MN 19 Phương pháp tìm kiếm khai thác xử lí thông tin phục vụ xây dựng và tổ chức các hoạt động  giáo dục Tải về
Module MN 20 Phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non Tải về
Module MN 21 Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thể chất Tải về
Module MN 22 Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển  nhận thức Tải về
Module MN 23 Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ Tải về
Module MN 24 Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội Tải về
Module MN 25 Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thẩm mĩ Tải về
Module MN 26 Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong tổ chức hoạt động vui chơi Tải về
Module MN 27 Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông Tải về
Module MN 28 Hướng dẫn sử dụng các thiết bị giáo dục theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu Tải về
Module MN 29 Hướng dẫn bảo quản sửa chữa một số thiết bị đồ dùng giáo dục và dạy học đơn giản Tải về
Module MN 30 Làm đồ dùng dạy học đồ chơi tự tạo Tải về
Module MN 31 Hướng dẫn sử dụng một số phần mềm vui chơi, học tập thông dụng cho trẻ mầm non Tải về
Module MN 32 Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử Tải về
Module MN 33 Đánh giá trong giáo dục mầm non Tải về
Module MN 34 Sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi Tải về
Module MN 35 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non Tải về
Module MN 36 Sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non Tải về
Module MN 37 Quàn lí nhóm/ lớp học mầm non Tải về
Module MN 38 Lập dự toán mở trường mầm non tư thục Tải về
Module MN 39 Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo Tải về
Module MN 40 Phối hợp với gia đình để giáo dục trẻ mầm non Tải về
Module MN 41 Phối hợp nhà trường với cộng đồng các tổ chức xã hội để  giáo dục trẻ mầm non Tải về
Module MN 42 Tham gia vào các hoạt động chính trị – xã hội của giáo viên mầm non Tải về
Module MN 43 Giáo dục vì sự phát triển bền vững trong giáo dục mầm non Tải về
Module MN 44 Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong giáo dục mầm non Tải về

 

Mời các bạn xem toàn bộ Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cấp Mầm Non, tại đây.

Tải về tệp đầy đủ

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here